Regulamin Realizacji Voucherów


1. Definicje:
a) Voucher – na określony zabieg i / lub na określoną kwotę / nabywany przez Klienta SOWMED Sp. z o.o., zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
b) Medycyna Estetyczna Sowmed Beauty – SOWMED Sp. z o.o. ul. Jeżycka 38/40, 60-865 Poznań,
w której nabywany i / lub realizowany jest Voucher.

 

2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty
telefonicznie, bądź osobiście w SOWMED Sp. z o. o.

 

3. Voucher należy okazać pracownikom rejestracji SOWMED Sp. z o.o. przed skorzystaniem z zabiegu czy konsultacją z lekarzem medycyny estetycznej.

 

4. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia.

 

5. Vouchery nie są honorowane jako forma uiszczenia opłaty za konsultacje lekarzy specjalistów
udzielane na terenie Gabinetów Lekarskich SOWMED należących do SOMWED Sp. z o.o..

 

6. Vouchery nie podlegają wymianie na towary handlowe dostępne w sprzedaży na terenie Gabinetów Lekarskich SOWMED należących do SOWMED Sp. z o.o.

 

7. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na środki pieniężne.

 

8. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera, SOWMED Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości, ale Obdarowany może wykorzystać pozostałą kwotę
podczas następnej wizyty. O takim zamiarze należy poinformować pracownika rejestracji SOWMED
Sp. z o. o.

 

9. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Vouchera, Obdarowany dopłaca różnicę.

 

10. Jeżeli Voucher obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać
wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej
wartości.

 

11. Jeżeli Voucher obejmuje zabiegi, które w trakcie realizacji zostały wycofane z oferty
SOWMED Sp. z o.o. istnieje możliwość ich zamiany na inne w cenie obowiązującej w dniu zakupu
Vouchera.

 

12. Vouchery realizuje się uwzględniając aktualne ceny danych zabiegów w SOWMED Sp. z o. o.

 

13. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w SOWMED Sp. z o.o.

 

14. Voucher może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

 

15. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel
oraz manager SOWMED Sp. z o.o.

 

16. Ochrona danych osobowych:
a) Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji

w SOWMED Sp. z o.o. wyraża zgodę
na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas zakupu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia,
realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Voucherów i realizacji Usług.

b) Administratorem danych osobowych jest SOWMED Sp. z o.o. – sprzedawca, którego dane znajdują
się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.
c) Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich
poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.

 

17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów. Zamawiający oświadcza,
iż zapoznał się z jego treścią akceptując go w całości.

Regulamin Realizacji Voucherów


rejestracja@chirurgiasowmed.pl

+48 575 931 551

Kontakt

ZABIEGI

Na skórę głowy

Na ciało

Na twarz

MENU

Voucher

Kontakt

O nas

Wskazania

SowMed Beauty

ul. Jeżycka 38/40

60-865 Poznań

 

Godziny otwarcia:

Pon - Pt 9.00 - 17.00

Copyright © 2022 Chirurgia Sowmed | Przygotowane przez Simple Med - Marketing Medyczny